ساینا
طرحی نو در کالبدی پویا
تیبا
زیبای ایرانی
سایپا 111
همراه قدیمی
CS35
تبلور کیفیت در ظاهری شیک
 

 آخرین اخبار سایپا کاشان

 
پيام مديرعامل سايپا كاشان به مناسبت روز كارگر
معاون جدید مهندسی شرکت سایپاکاشان منصوب شد
براساس حکمی از سوی مهندس شهبازمدیرعامل سایپاکاشان، مهندس محسن قدس به سمت معاون مهندسی منصوب گردید
انتصاب قائم مقام مدیرعامل در امور اجرایی
طی حکمی از سوی مدیرعامل سایپاکاشان،مهندس علیرضاقاسمی به سمت قائم مقام مدیرعامل دراموراجرایی منصوب شد