ساینا
طرحی نو در کالبدی پویا
تیبا
زیبای ایرانی
سایپا 111
همراه قدیمی
 

 آخرین اخبار سایپا کاشان

 
اجرای ارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت سایپا کاشان
اجرای اولین دوره ارزیابی عملکرد کارکنان در سال 1394 با هدف سنجش و توسعه عملکرد کارکنان د
تبیین برنامه های راهبردی و شاخصهای عملکردی
طی جلسه ای مباحثی همچون مکانیزم تدوین مأموریت،چشم انداز و.... واحدهای سازمانی سایپاکاشان تشریح شد
وزیرصنعت معدن وتجارت در بازدید از شرکت سایپا کاشان
حضور قطعه‌‌سازان مختلف در نزدیکی سایپا کاشان موجب توسعه بیشتر منطقه خواهد شد
باشگاه مشتریان سایپا