تاریخ خبر : 1398/04/11
کسب "نشان بلورین " در ارزیابی تعالی منابع انسانی

​  شرکت سایپاسیتروئن در هشتمین دوره ارزیابی تعالی منابع انسانی در سطح شرکت‌های گروه سایپا موفق به    گذر از سطح تقدیر و کسب نشان بلورین گردید.

این شرکت در ارزیابی مدل تعالی منابع انسانی و بر اساس 12 معيار مدل با تمركز بر مفاهيم بنيادين تعالي مديريت منابع انساني گروه سایپا (ارزش افزايي مشتريان داخلي، انعطاف پذيري و چابكي، پرورش استعداد كاركنان، توسعه قابليتهاي سازمان، شفافيت و پاسخگويي، عدالت و فرصتهاي برابر) مورد سنجش و ارزشيابي قرار گرفت و موفق به دریافت " نشان بلورين " گرديد.

از نقاط قوت شناسایی شده سایپاسیتروئن توسط تیم ارزیابی می توان به مواردی همچون تدوين استراتژي هاي منابع انساني و سنجش ميزان تحقق آن( با مدل ۳۴۰۰۰)، همچنین ارزيابي فرهنگ سازماني و بهبود آن، تدوین ارزش های سازمانی، سهولت دسترسی کارکنان به مدیران حوزه منابع انسانی، سیستم مکانیزه ارزیابی عملکرد و استفاده از نتایج آن در تمدید قرارداد کارکنان و بررسی و تحلیل رفتارهای نا ایمن و تاثیر آن در حوادث کاری و نیز تحلیل شبه حوادث اشاره نمود.

لازم به ذکر است ارزیابی مذکور، نقطه شروع مجدد و مناسبی جهت اطلاع و پیگیری فرصت های بهبود در حوزه تعالی منابع انسانی فراهم نموده و امید است با انجام اقدامات برنامه ریزی شده و مناسب در مسیر رفع تمامی فرصت های بهبود شناسایی شده گام برداشته و زمینة مناسبی جهت کسب نشان زرین در ارزیابی آینده فراهم گردد.

گفتنی است سطوح تعریف شده برای شرکت های مورد ارزیابی1-گواهينامه شرکت در ارزیابی تعالي منابع انسانی 2- دریافت تقديرنامه (یک ستاره، دو ستاره، سه ستاره، چهارستاره) و 3- دریافت نشان (بلورین، سیمین و زرین) می باشد که شرکت سایپاسیتروئن توانسته است موفق به اخذ نشان بلورین گردد.

 ​


گروه خودروسازی سایپا

تولید خودرو سایپا سیتروئن

اطلاعات و تصاویر

پایگاه های مرتبط

©تمامی حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تولید خودرو سایپا سیتروئن محفوظ می باشد.